ChatGPT

ChatGPT je jedním z nejvyspělejších AI, které je v tuto chvíli k dispozici. Pojem AI znamená Artificial Intelligence, neboli umělá inteligence, a dá se v dnešní době využít na spoustu činností. Konkrétně ChatGPT, který vytvořila společnost OpenAI, je AI zaměřený na textové odpovědi. Tato umělá inteligence funguje na principu strojového učení a také umožňuje uživatelům komunikovat s AI modelem pomocí přirozeného jazyka. V našem případě je to český jazyk, ale nejlépe dokáže odpovídat pomocí anglického jazyka, ve kterém jej vyvíjejí.

K čemu se dá ChatGPT využít?

Potřebujete napsat článek, přeložit jej do nejrůznějších jazyků, zjistit nějakou informaci, vytvořit slohovou práci, vyřešit matematický úkol, nebo naprogramovat něco v jakémkoliv programovacím jazyce? Tohle všechno a mnohem víc vám ChatGPT pomůže zpracovat, a to formou okamžité odpovědi. 

 

Umělá inteligence ve formě ChatGPT jako nástroj učení

V tuto chvíli neexistuje žádný jiný tak výkonný nástroj, který by vám dokázal poskytnout požadovanou informaci v tak krátkém čase. Po zadání jakéhokoliv dotazu dostanu okamžitou a často velice přesnou odpověď. Nemusím již nic dohledávat přes vyhledávače jako je Google. Zeptám se na cokoliv a umělá inteligence okamžitě odpovídá.

Názorný příklad okamžité odpovědi
Lze umělou inteligenci využít k učení dětí?

Mám dceru, jmenuje se Miya. Chodí do druhé třídy a ano už jsem ji ChatGPT ukázal a překvapilo mě, jak rychle se s tím sžila. Když jsem se zpětně díval na historii využití této umělé inteligence v jejím podání, byl jsem překvapen. Nejen, že umělou inteligenci prakticky okamžitě využila na vše, co ji zajímalo, a to od otázek typu jestli vlci vidí barevně, nebo kde je „ajfelova věž“, abych to napsal přesně jako ona :), ale co jsem nečekal bylo, že si z umělé inteligence vytvořila svého kamaráda. Sdělila AI své jméno, a to ji potom už tímto jménem oslovovalo. Pokud se konverzace nesmaže, tak si ChatGPT pamatuje naprosto vše, co s vámi řešila.

Abychom se ale vrátili k Eiffelové věži. Vím, že to zadala gramaticky špatně, protože napsala “ajfelova věž”, ale ChatGPT si s tím poradil a odpověď dostala. Hned nato si Eiffelovu věž nakreslila do svého deníčku, a to včetně informace kde se nachází a jaká je její výška. Při studiu formou umělé inteligence tak došlo k optimalizaci procesu získání odpovědi. Dítě se tak dokáže za velice krátkou dobu naučit mnohem víc. Takže za mě ano. Rozhodně bych to doporučil na výuku dětí, ale pod dohledem rodiče. 

 

Rizika využití AI u dětí

Pokud dítě, nebo student základní či střední školy bude mít k tak mocnému nástroji přístup, může to znamenat i problémy. Zde se dá jít totiž dvojí cestou. První cesta vede formou poznání a získávání odpovědi za účelem vzděláváni. Ta druhá cesta už tak pozitivní není. Dítě využije tento nástroj čistě na řešení úkolů, které logicky samo není schopno vyřešit a nechá to na AI. V takovém případě to vede ke zkáze. Lidé, kteří se rozhodnou jít druhou cestou budou hloupnout. Už nyní lze pozorovat na mladých generacích, že se často nesnaží najít řešení sami, ale využívají k tomu různé aplikace a zkratky, které jim proces dosažení cíle usnadní.

Google vs ChatGPT

Když jsem přišel s ChatGPT do styku poprvé, hned mě napadlo, že už asi nebudu tolik využívat Google, tak jako doposud. Rozdíl mezi Googlem a ChatGPT je v tom, že Google vám poskytne po zadání toho, co hledáte, výsledky a vy si v těch výsledcích musíte pátrat po odpovědi. Ty jsou často zkreslené zobrazujícími se reklamami, a tak se v prvních odkazech, které vám nabídne, nedostanete k informaci, kterou hledáte. Na druhou stranu ChatGPT odpovídá na dotaz okamžitě. Někteří odborníci predikují, že díky AI přijde Google o část svých uživatelů, protože je mnohem snadnější se zeptat a dostat přímou odpověď, než ji dohledávat přes vyhledávač.

 

Porovnání získání výsledků z Google vs ChatGPT

Níže přikládám video, na kterém jsem chtěl vědět, co je to zkratka “AGI”. Google mi dal výsledky ohledně slova Agility a já nedokázal na první dobrou zjistit, co to AGI je. Upřesnil jsem tedy svůj dotaz na “co je to AGI umělá inteligence”. Zde již výsledek byl ve formě více odkazů. Trvalo mi to však mnohonásobně déle, než jsem se dostal vůbec k nějaké relevantní informaci. Když jsem to ale zadal do ChatGPT, dostal jsem rychlou a jednoznačnou odpověď. Nejen, že nemusíte dohledávat kvalitní zdroj informací a zabíjet tím čas, ale můžete své dotazy dále blíže specifikovat k danému tématu.

Věřím, že Google si svou neblahou pozici uvědomuje a nejspíš ho tyto skutečnosti donutí velice rychle jednat. Mám nějaké osobní predikce vývoje, ale ty si nechám zatím pro sebe. Nicméně, vznik a vývoj ChatGPT se zasadí o rychlost jakým budeme získávat informace.

Rychlost získání informace Google vs ChatGPT

Princip fungování ChatGPT

ChatGPT spočívá v tom, že umělá inteligence odpovídá na základě velkého množství dat, které má k dispozici. Tyto data shromažďuje z různých zdrojů, mezi které patří encyklopedie, webové stránky, knihy, odborné publikace, články a sociální média. Informace použije pro trénování algoritmu strojového učení, který následně umožňuje ChatGPT rozpoznat a odpovědět na dotazy uživatele.

Umí také odpovědět na širokou škálu dotazů, včetně otázek týkajících se vědy, technologie, programování, matematiky, fyziky, historie a mnoho dalšího. Díky své schopnosti generovat odpovědi na základě dat a informací, které shromáždil při trénování, může ChatGPT generovat velmi přesné a relevantní odpovědi.

Můj názor na ChatGPT

Než vám povím svůj názor, tak bych chtěl podotknout, že používám ChatGPT již od konce roku 2022 a to velice aktivně. Za dobu, co ho mám k dispozici, a to v prémiové verzi, kdy ještě ani prémiová verze neexistovala, protože jsem si ji u společnosti OpenAI vyžádal za domluvenou sumu, jsem zjistil, že se jedná o nástroj, který nám všem usnadní spoustu věcí, a to následujících:

  • Okamžité získání odpovědi na zadanou otázku
  • Řešení složitých otázek ze všech druhů oboru
  • Pomoc při realizaci jakéhokoliv projektu
  • Vytváření článků a obsahů pro cokoliv
  • Překlad textů v rámci vybraných jazyků v kvalitním provedení
  • Výuka jakéhokoliv oboru, tématu, a to do hloubky
     

Když jsem šel při studiu ChatGPT do hloubky a zjišťoval jsem informace o tom, jak principiálně funguje, tak jsem dostal spoustu zajímavých odpovědí, které mě v oboru a výzkumu AI dostaly na jiný level, a to za velice krátkou dobu. Probral jsem s umělou inteligencí složité matematické problémy od Shorova algoritmu (Shorův algoritmus), až po červí díry a teorii relativity od Alberta Einsteina. Samotného mě překvapilo, jak tyto dva matematické segmenty mají k sobě blízko. Najít nejkratší možnou cestu k cíli, to je oč tu jde.

 

Přijdou díky ChatGPT lidé o práci?

Ne tak úplně. Sám vlastním společnost Weiron Dynamics, která se zabývá tvorbou webových stránek a internetovým marketingem. ChatGPT v tuto chvíli využíváme, a to velice aktivně při tvorbě textu pro PR, weby a za účelem všech možných internetových kanálů a propagací. Zároveň ho využíváme jako překladatelský nástroj. Tím, že máme v portfoliu klienty, kteří jsou nadnárodními společnostmi a vyrobili jsme jim webové stránky nejen v české republice, ale i pro zahraniční trh, kde následně pracujeme na internetovém marketingu v dané zemi, tak se nám ChatGPT hodí pro účely překladu.

Překladatele a tvůrci textu, tedy Copywriteři, však o práci dle mého nepřijdou. Jen tento nástroj sami začnou využívat k tomu, aby si připravili hrubý obsah a následně jen provedli změny nebo korekce ať už vytvořeného textu, nebo překladu. Čili svou práci zefektivní. Co si budeme vykládat. ChatGPT je doma v anglickém jazyce, nikoliv v jakémkoliv jiném a podle toho vypadají i výstupy, které generuje.

Propojení AI s mozkem
Je AI nebezpečné?

Není. Proč? Protože je to AI a ne AGI. 

Rozdíl mezi AI a AGI

Tohle hodně lidí neví a rád bych to objasnil, protože už jsem se nejednou setkal s tím, že si spousta uživatelů myslí, že AI má své vlastní vědomí a dokáže uvažovat a jednat jako člověk. Tak to však není. Nyní použiji definici, kterou mi dalo samotné ChatGPT na tuto otázku.

Rozdíl mezi AI a AGI je v úrovni inteligence. AI (Artificial Intelligence) se vztahuje na širokou škálu umělých systémů, které umí vykonávat specifické úkoly, jako je například rozpoznávání řeči, hledání informací, překlady, vytváření grafiky dle požadavků uživatele a mnoho dalšího. Tyto systémy jsou výsledkem specifického tréninku a jsou primárně zaměřeny na provádění jednoho úkolu.

AGI (Artificial General Intelligence) na druhé straně označuje teoretický koncept umělé inteligence, která by dokázala provádět jakýkoli intelektuální úkol, který mohou vykonávat lidské bytosti a nejen to. Šlo by tedy o to, že AGI by si uvědomovalo samo sebe, tak jako si i člověk uvědomuje sebe sama a učilo by se z vlastních chyb. Umělo by se přizpůsobit novým situacím a učit se tak, jako je tomu u lidí, a to bez nutnosti specifického tréninku, tak jako tomu je u AI. Této úrovně umělé inteligence lidstvo zatím nedosáhlo.

Přední vizionáři, jako je Elon Musk, mimochodem spoluzakladatel společnosti OpenAI, si myslí, že pokud se někomu povede vytvořit AGI, tak to bude znamenat konec lidstva, jak ho známe. Vyjádřil vážné obavy, že se jedná pravděpodobně o nevyhnutelnou záležitost a možnou bezpečnostní hrozbu pro lidstvo. Je tedy důležité při vývoji jakéhokoliv potencionálního AGI myslet především na otázku bezpečnosti a položení základních pilířů pro rozpoznání dobra od zla. 

Popis problematiky a chápání rozdílu mezi AI a AGI

Historie OpenAI a vývoj ChatGPT

OpenAI byla založena v roce 2015. Spoluzakladatelé společnosti byli Sam Altman, Elon Musk, Reid Hoffman, Ilya Sutskever, Jessica Livingston, Peter Thiel a další. Účelem této americké výzkumné organizace byl výzkum a vývoj umělé inteligence, tedy AI s cílem vyvíjet a zdokonalovat umělou inteligenci v přátelskou formu, která by byla přínosem pro celé lidstvo. Cílem spoluzakladatelů bylo investovat 1 miliardu amerických dolarů do výzkumu umělé inteligence, a to se i stalo. 

 

Rok 2016-2017 (prvotní vývoj a výzkum)

V tomto roce vznikla aktivní spolupráce mezi OpenAI a společností Microsoft. Na základě nově vzniklého symbiotického vztahu vytvořili platformu pro výzkum a vývoj AI. OpenAI pokračovalo ve svých výzkumech v oblasti strojového učení a publikovalo několik významných prací. Došlo k založení samostatného fondu, který měl podporovat výzkum a vývoj AI. V dubnu tohoto roku OpenAI vydalo veřejnou beta verzi s názvem OpenAI Gym za účelem posilování učení AI. V prosinci došlo k vydání OpenAI Universe. Jednalo se o platformu pro měření a trénování obecné inteligence AI napříč hrami, aplikacemi a webovými stránkami. Počínaje rokem 2017 si spoluzakladatel Elon Musk uvědomoval, jak je důležité při vývoji umělé inteligence nezapomínat na bezpečnost a položení základní principů pro správné trénování AI. 

 

Rok 2018 (rezignace Elona Muska)

Musk rezignoval na své místo ve správní radě. Jako důvod uvedl možný budoucí potencionální konflikt zájmů s jeho rolí generálního ředitele společnosti Tesla, kde vyvíjí svou vlastní AI pro vozy Tesla. Zůstal však i nadále dárcem společnosti OpenAI. V tomto roce rovněž docházelo k posilování spolupráce mezi OpenAI a Microsoftem, kde tyto společnosti čím dál tím více spolupracovaly. OpenAI se účastnilo řady konferencí a  workshopů v oblasti AI, kde prezentovalo své výzkumné výsledky a nápady. Posilovali svůj tým odborníků v oblasti AI. 

 

Rok 2019 (přechod na ziskový projekt)

Rokem 2019 se OpenAI stalo limitovaně ziskovým projektem. Microsoft se rozhodl investovat do společnosti OpenAI 1 miliardu amerických dolarů. Proběhlo vydání GPT-2. Tento model pro přirozený jazyk se stal jedním z nejvýznamnějších výzkumů v oblasti AI. Na základě modelu GPT-2 téhož roku vyšel AI model GPT-3, který se v odlišných verzích používá i v tomto roce 2023. 

 

Rok 2020 (covid-19 období)

OpenAI se zapojilo do boje proti COVID-19 a spolupracovalo s vládami a dalšími organizacemi na projektech zaměřených na pomoc při řešení pandemie. OpenAI pokračovalo ve výzkumu a vývoji GPT-3 a vydalo několik nových verzí tohoto modelu. Tento model byl trénovaný na obrovském množství dat. Cílem vývoje GPT-3 bylo, aby AI dokázalo zodpovídat otázky v přirozeném jazyce a zároveň je umělo překládat do dalších jazyků včetně souvisle generovaných improvizovaných textů, které mají hlavu a patu. OpenAI se zaměřilo na výzkum v oblasti bezpečnosti AI a publikovalo několik významných prací v této oblasti.

 

Rok 2021 (vznik DALL-E)

Vzniklo DALL-E, model hlubokého učení, který dokáže generovat obrázky z popisu v přirozeném jazyce. Vývoj DALL-E byl jedním z významných kroků ve vývoji AI a ukazuje, jak lze využít AI ke generování obrázků. Tento model má široké možnosti využití jako například v oblasti designu, animace a dalších oblastech.

 

Rok 2022 (ChatGPT)

OpenAI v prosinci roku 2022 odhalila ChatGPT široké veřejnosti. Došlo ke spuštění bezplatné verze s umělou inteligencí založenou na modelu GPT-3.5. Během pouhých pěti dnů došlo k registraci více jak jednoho milionu uživatelů. 

 

Rok 2023 (současnost)

Tento rok se stal pro společnost OpenAI stěžejním z důvodu obrovského zájmu ze strany uživatelů a investici od společnosti Microsoft ve výši 10 miliard amerických dolarů. Microsoft se tak stal 49% vlastníkem, ostatní investoři mají dalších 49 % společnosti a samotné OpenAI si ponechalo 2 % ve společnosti. Z toho díky velkým investicím ze strany Microsoftu došlo k dohodě, že si společnost Microsoft bude nárokovat 75 % zisků společnosti OpenAI. 

Již není pochyb, že společnost OpenAI, potažmo Microsoft se velice brzy stane lídrem na trhu, kde nyní vévodí společnost Google. Vše tomu nasvědčuje. Cílem Microsoftu je integrovat ChatGPT do jejich vyhledávače Bing, který není v tuto chvíli příliš populární. 

Jak rychle by se AGI mohlo vyvíjet

Člověk se vzdělává celý život. To, co se v průběhu desítek let života stane jeho součástí, by AGI trvalo nejspíš jen pár sekund. Záleželo by samozřejmě na výpočetním výkonu, který by AGI mělo k dispozici. Doporučuji zhlédnout film “transcendence”, který byl natočen za účelem podobného scénáře. Mimochodem v jednom záběru je i Elon Musk, nebudu říkat kde, třeba ho objevíte ;). Tento film naprosto vystihuje obavy lidstva ve vztahu k AGI. 

Přímý odkaz na ChatGPT https://chat.openai.com/chat

K používání ChatGPT je zapotřebí se zaregistrovat. Po registraci máte k dispozici účet zdarma, kde si vše můžete vyzkoušet. Podotýkám, že účet zdarma nese řadu komplikací jako je občasná nedostupnost služby. Důvodem je časté přetížení systému uživateli. O ChatGPT je obrovský zájem, a pokud ho budete chtít využívat naplno, tak je potřeba koupit prémiovou verzi. Cena se neustále mění, proto ji zde nebudu uvádět.

 

Naše webová stránka AI Design se tímto tématem bude v budoucnu i nadále zabývat. Budeme se vám snažit přinášet aktuální informace z vývoje.

Související obrázky: